Navigace

Obsah

Formuláře

Stavební úřad

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 9x | 03.05.2013

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 9x | 03.05.2013

Žádost o územní souhlas Staženo: 23x | 03.05.2013

Ohlášení odstranění Staženo: 16x | 03.05.2013

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití v území Staženo: 8x | 03.05.2013

Žádost o udělení vyjímky Staženo: 11x | 26.01.2011

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí Staženo: 10x | 26.01.2011

Životní prostředí

Povolování kácení dřevin Staženo: 13x | 25.11.2014

Žádost o povolení kácení dřevin Staženo: 9x | 24.11.2014

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 13x | 11.01.2012

Pečovatelská služba a DPS

Žádost o pečovatelskou službu Staženo: 12x | 01.10.2013

Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou Staženo: 8x | 24.01.2011

Poplatky

Přiznání místního poplatku za odpad poplatník bez trvalého pobytu Staženo: 17x | 05.04.2016

Přiznání místního poplatku za odpad poplatník s trvalým pobytem Staženo: 22x | 05.04.2016

Přiznání místního poplatku za psa Staženo: 17x | 05.04.2016

Přiznání místního poplatku za zábor veřejného prostranství Staženo: 11x | 04.04.2016

Hasiči

dohoda o členství Staženo: 16x | 03.07.2017

žádost o lékařskou prohlídku Staženo: 13x | 03.07.2017

Stránka