Navigace

Obsah

 

Projekt „Česká cesta“

je spolufinancován Evropskou unií

 

Název operačního programu: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

 

 

Řídící orgán / národní orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky / Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor evropské územní spolupráce

 

 

Finanční příspěvek projektu z Evropského fondu pro regionální rozvoj je maximálně do výšky 1 301 405,66 €.

 

Popis, cíle, výsledky projektu, reg. č. 304021C879: Společným jmenovatelem přeshraniční spolupráce a jejími výstupy je historie přeshraničního regionu na pozadí fenoménu historické České cesty. Na prezentaci tohoto tématu bude v Senici zrekonstruovaná poslední historická budova, bývalý letohrádek, později Sokolovna. Bude v ní zřízeno městské muzeum s hlavním tématem „Česká cesta“. Po rekonstrukci bude objekt zapsaný do seznamu NKP SR. V chátrajícím zámku v Kloboukách u Brna se sídlem 100letého národopisného muzea bude revitalizována, inovována a rozšířena expozice. Částečně bude v rámci projektu zrekonstruovaný zámek (NKP). Nové expozice s přeshraničním přesahem je sestaven přeshraniční tým odborníků. Cílem projektu je zviditelnit méně známé kulturní dědictví, vytvořit ucelený produkt a nové cíle kulturního dědictví přeshraničního území.