Navigace

Obsah

Formuláře

Matrika a evidence obyvatel

informace o případech kdy se legalizace neprovede Staženo: 191x | 24.01.2011

Informace o listinách, u kterých se neprovede vidimace Staženo: 176x | 24.01.2011

Pozemky

žádost o ukončení nájmu pozemků dohodou Staženo: 185x | 19.07.2012

žádost o pronájem pozemku Staženo: 192x | 19.07.2012

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Žádost o poskytnutí půjčky z FRB Staženo: 201x | 18.04.2013

Potvrzení o výši příjmu žadatele/ručitele Staženo: 175x | 17.04.2013

Prohlášení ručitele Staženo: 164x | 17.04.2013

Žádost o dar, žádost o dotaci

Žádost o dotaci Staženo: 326x | 26.02.2019

Žádost o dar Staženo: 256x | 11.12.2018

Formulář vyučtování dotace z rozpočtu města Staženo: 249x | 03.12.2015

Stavební úřad

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 235x | 03.05.2013

Oznámení o užívání stavby Staženo: 271x | 03.05.2013

Ohlášení stavby Staženo: 375x | 03.05.2013

Žádost o stavební povolení Staženo: 326x | 03.05.2013

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora Staženo: 207x | 03.05.2013

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 215x | 27.04.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 304x | 03.05.2013

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 245x | 03.05.2013

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 241x | 03.05.2013

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 232x | 03.05.2013

Stránka