Navigace

Obsah

Formuláře

Stavební úřad

Žádost o územní souhlas Staženo: 231x | 03.05.2013

Ohlášení odstranění Staženo: 305x | 03.05.2013

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití v území Staženo: 176x | 03.05.2013

Žádost o udělení vyjímky Staženo: 188x | 26.01.2011

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí Staženo: 182x | 26.01.2011

Žádost o přidělení čísla popisného Staženo: 171x | 27.04.2018

Ohlášení - dokončení stavby Staženo: 182x | 27.04.2018

Životní prostředí

Povolování kácení dřevin Staženo: 249x | 25.11.2014

Žádost o povolení kácení dřevin Staženo: 236x | 24.11.2014

Žádost o vydání rybářského lístku Staženo: 245x | 11.01.2012

Pečovatelská služba a DPS

Žádost o pečovatelskou službu Staženo: 211x | 01.10.2013

Žádost o přijetí do Domu s pečovatelskou službou Staženo: 169x | 24.01.2011

Poplatky

Přiznání místního poplatku za odpad poplatník s trvalým pobytem Staženo: 274x | 03.02.2020

Přiznání místního poplatku za odpad poplatník bez trvalého pobytu Staženo: 223x | 03.02.2020

Přiznání místního poplatku za psa Staženo: 243x | 01.11.2018

Přiznání místního poplatku za zábor veřejného prostranství Staženo: 193x | 04.04.2016

Hasiči

dohoda o členství Staženo: 253x | 03.07.2017

žádost o lékařskou prohlídku Staženo: 225x | 03.07.2017

Stránka