Obsah

Kaple sv. Barbory


kaple

Kaple sv. BarboryNovodobé dějiny Klobouk u Brna se datují od 13. století, na jehož počátku zde měl sídlo významný feudální pán a sudí hradského obvodu brněnského Lev, zvaný z Klobouk. Ten založil kolem roku 1210 zábrdovický premonstrátský klášter, pod jehož panství Klobouky spadaly. Král Václav II. vyňal v roce 1298 Klobouky z pravomoci hradského úřadu a soudu, podřídil je v tomto přímo klášteru a povýšil je na městečko s právem trhu a právem hrdelním.

Stavba současného katolického kostela se datuje rokem 1655, o 14 let později, tedy v roce 1669 byla na kopci nad kostelem postavena zábrdovickým klášterem také kaple svaté Barbory, ke které vede cihlové schodiště s více než šedesáti schody. Kaple je projevem barokní katolické zbožnosti, která si libovala v poutích a v úctě svatých.

Stavba má půdorys bílého řeckého kříže. Na klenbách kaple jsou fresky z roku 1709, znázorňující život patronky. Císař Josef II. kapli zrušil a ta od r. 1786 sloužila jako kontribučenská sýpka na obilí. Teprve v polovině 19. století byla opravena a obnovena její náboženská funkčnost.

Dominantou hlavního oltáře je obraz sv. Barbory od neznámého autora. Jeden boční oltář je zasvěcený sv. Alžbětě Uherské, o které se traduje, že v Kloboukách jako čtyřletá se svým doprovodem přespala, když ji převáželi do Durynska na hrad Wartburg k jejímu budoucímu manželovi. Druhý boční oltář je zasvěcen slovanským věrozvěstům sv. Cyrilovi a Metodějovi. Jejich oltářní obraz je od Josefa Hübnera z roku 1856. Dva velké obrazy o rozměrech 300 x 230 cm, malované na dřevě a umístěné na stěnách presbytáře jsou od Vavřince Kohla a pocházejí z poloviny 19. století. Představují Narození Páně a Vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma. Také křížová cesta je od stejného autora, zatímco malíř barokního obrazu sv. Jana Nepomuckého není známý. Od roku 1958 je v kapli umístěna renesanční kazatelna, pocházející z konce 16. století, pravděpodobně z Trnavy u Třebíče, se znaky pánů Kokorských z Kokor, získaná z Moravské galerie v Brně. Zlacená soška sv. Václava na stříšce kazatelny pochází z olomouckého dómu. V kapli jsou také původní barokní varhany.

Ke konci II. světové války byla kaple ostřelována ruskými vojáky, protože za kaplí měli své pozice Němci. Jeden zásah prošel oknem na kůru a rozbil varhany, další dvay y klenbou, která popraskala. Co nezničily střely, zničilo po frontě vojsko, takže kaple byla v dezolátním stavu, byla ale postupně obnovována. Malíř Oto Stritzko se svou skupinou obnovil v r. 1950 freskovou výzdobu kaple. V r. 1954 byly zrekonstruovány varhany. Po pětileté práci bylo v r. 1960 umístěno do kaple 20 dubových lavic, vyrobených stolaři Forejtníkovými z Klobouk. Rok 1965 přinesl kapli novou hliníkovou střechu, v roce 1975 byla stažena a vyztužena její klenba.

U kaple je každoročně pouť o svátku Nejsvětější Trojice, jejíž tradice sahá až do doby barokní, v kapli pak odpoledne bývají pobožnosti, nebo koncerty. Také zde byla zavedena ranní bohoslužba o svátku sv. Cyrila a Metoděje.

 

Připojené fotogalerie: 02.05.2007 Kaple sv. Barbory