Obsah

Kostel sv. Vavřince


1892

Farní webové stránky

Katolický kostel svatého Vavřince v Kloboukách u Brna byl postaven v r. 1655, i když dějiny farnosti podle písemných záznamů sahají až do 13. století.

Sv. Vavřinec, patron farního kostela, byl římským jáhnem, národností Španěl, který byl pro svoji víru umučen v roce 258 upálením na roštu. Ten se stal i jedním z jeho atributů při jeho zobrazování.

Kostel prošel čtyřmi většími opravami v 19. století. Také ve 2. polovině 20. století prošel novými opravami a úpravami, zvl. podle instrukcí II. vatikánského koncilu /1962-1965/, kdy se bohoslužba po mnoha staletích vrátila z latiny do jazyka srozumitelnému lidu a oltář se stal stolem Večeře Páně, za kterým slouží kněz čelem k lidu.

V r. 1951, po smrti dlouholetého klobouckého faráře Jana Frýdka, který zde působil 36 let, se stal farářem Ladislav Simajchl, od r. 1948 Frýdkův kaplan. Jemu farnost vděčí nejen za úpravy kostela, ale i jeho okolí. V kostele byly provedeny nové omítky v presbytáři, trhliny ve stropě zality tekutým cementem, upravovány byly elektroinstalace. Toto všechno se dělo s obrovským nasazením a elánem farníků. Kromě účelnosti pro vlastní bohoslužby v tom ale zpětně musíme vidět i odpor farníků proti stále větší a větší ateizaci národa, jak o to usiloval minulý komunistický režim. V roce 1955 byl vymalován vítězný oblouk impozantní freskou, která téměř michelangelovským způsobem znázorňuje vztyčování Ježíšova kříže na Kalvárii. Malbu tehdy provedl dnes u nás i v cizině uznávaný malíř a architekt nových kostelů Ludvík Kolek. Toto dílo uskutečnil ve svých 22 letech po skončení akademie, která mu ale neudělila žádný titul. V roce 1964 dochází k výměně oltářů. Hlavní oltář, tyrolská práce z roku 1880 byl přemístěn do Krumvíře, kde původní oltář vyhořel, boční oltáře jsou v kostele v Hlubokých Mašůvkách, známém poutním místě Znojemska. Na stěnu za hlavní oltář se dostal původní zrestaurovaný obraz sv. Vavřince. Kolem něho byly zavěšeny raně barokní řezby, pocházející zřejmě z Litenčic u Kroměříže. P. Simajchl je sám po 7 letech restauroval a skládal dohromady. Ze zříceného kostela v Hustopečích se dostalo do kostela klobouckého barokní sousoší křtu Páně u křtitelnice. V roce 1968 prošly generální opravou vnější omítky, okapy a okna, opět s velkým nasazením farníků. Statické zajištění kostela a stahování klenby bylo provedeno v roce 1986, za působení faráře Ervína Jansy. Ten ještě také pořídil v roce 1990 tři nové zvony, ulité Laetitií Dytrichovou v Brodku u Přerova. Posvětil je brněnský biskup Vojtěch Cikrle. V roce 2001 byla rozebrána kopule věže, včetně zchátralého trámoví a postavena nová, pobitá měděným plechem, která by měla vydržet minimálně 200 let. Náklady na obnovu kopule byly asi tři čtvrtě milionu korun.

12

Bohoslužby v tomto farním kostele jsou v neděli v 7.30 hod., ve středu v 19 hod. v letním a v 18 hod. v zimním čase. V pátek v 17.30 v letním a v 16.30 v zimním čase. Příležitostně jsou zde konány různé dětské besídky i koncerty pěveckých sborů.