Obsah

Městské muzeum v Kloboukách u Brna

 

 

muzeum

 

Bezprostředním impulzem k založení Městského muzea se stala Jihomoravská výstava, konaná v Kloboukách u Brna 20.až 27. září roku 1903. Podle zpráv v dobovém tisku "výstava neměla být nákladnou podívanou, ale chtěla být zaměřena na praktické výsledky, na vzdělání a povznesení lidu". Autor dále konstatoval, že výstava bude dobrodiním, které ocení snad až příští generace. Dnes, po téměř sto letech mu dáváme za pravdu, neboť zde byla vytvořena unikátní, vysoce hodnotná muzejní sbírka. Tím byla navozena příznivá situace pro založení muzea: po dohodě s majiteli zůstaly vystavené exponáty v Kloboukách a vytvořily jádro sbírek.

Z historie víme, že Klobouky byly významným hospodářským a správním střediskem, v devadesátých letech 19. století se stávají i centrem kulturním. Scházejí se zde spisovatelé Alois a Vilém Mršíkovi, Tomáš Garrigue Masaryk, Jan Herben, malíř František Pečinka, význační pedagogové Josef Úlehla, Hynek Bím, Karel Jaromír Bukovanský.

Kloboucké muzeum bylo pro veřejnost slavnostně otevřeno 2. října 1907.

Sbírky, které muzeum ke dnešnímu dni vlastní, vznikaly postupně a nejednotně, a i když při jejich vytváření stála v popředí finanční otázka, přesto muzeum získalo za dobu své existence množství hodnotných historických dokladů.

Význam sbírky klobouckého muzea spočívá v autenticitě provenience, v jistotě, že materiál pochází přímo z místa, či blízkého okolí. Tato skutečnost umožňuje detailně sledovat a rekonstruovat vývoj některých žánrů lidové kultury. A právě touto uceleností jednotlivých kolekcí a estetickou hodnotou patří k nejpozoruhodnějším sbírkám na Moravě.

V roce 20192020 proběhla kompletní rekonstrukce celého muza v rámci projektu "Česká cesta", kterou spolufinancovala Evropská unie z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2014  2020. Našimi přeshraničními partnery se stalo město Senica. ČESKÁ CESTA

V současné době můžete navštívit výstavu o středověké "České cestě", stálou expozici o významných osobonostech Klobouk, archeologickou výstavu a expozici o tradiční lidové kultuře Kloboucka. V muzeu naleznou zábavu jak dospělí, tak malí průzkumníci, kteří zde mají k dispozici řadu interaktivních prvků. Přijďte k nám objevovat a pátrat po historii?

123

 

Expozici Městského muzea v Kloboukách u Brna můžete navštívit v období od 1. května do 30. září, každý den kromě pondělí:

  • SO – NE 9:00 – 12:00   a 13:00 – 17:00 hod.
  • ÚT – PÁ návštěvu obj. telefonicky nebo písemně

Hromadné výpravy i prohlídky mimo sezonu je třeba rezervovat předem:

Vstupné:

  • 60,- Kč /dospělí návštěvníci/
  • 30,- Kč / studenti, senioři, držitelé ISIC, držitelé ZTP a ZTP/P/
  • 150 Kč /Rodinné vstupné: 2 dospělí + 2–4 děti/
  • zdarma /děti do 6 let, členové: Asociace muzeí a galerií ČR, Zväzu múzeí na Slovensku a ICOMOS/

Prohlídka expozice trvá 45 – 60 minut.


Připojené fotogalerie: