Navigace

Obsah

Ostatní tříděný odpad:

Baterie  -  sběrný box  -  vestibul budovy radnice

Tonery –   sběrný box  -  vestibul  budovy radnice

Úsporné žárovky –    sběrné místo   ul. Nádražní, Klobouky u Brna

Klasické žárovky, zářivky – sběrné místo  ul. Nádražní,  Klobouky u Brna

TV, PC, ostatní bílá technika –  sběrné místo   ul. Nádražní,  Klobouky u Brna

Nebezpečný odpad    -  sběrné místo ul. Nádražní, Klobouky u Brna  

 

 

Likvidace léků:

 

Není možné vyhazovat nepoužité léky (včetně použitých injekčních stříkaček) do popelnice společně s běžným odpadem.

Při odložení do popelnice s komunálním odpadem hrozí následné prosakování nebezpečných látek do půdy. Jediným správným způsobem je odevzdání nepoužitých léků v lékárně.

Injekční stříkačky je možné odevzdat na sběrném místě ul. Nádražní v uzavřené plastové nádobce – např. uzavřená PET lahev.

 

Svoz odpadu:

 

SVOZ POPELNIC S NETŘÍDĚNÝM KOMUNÁLNÍM ODPADEM PROBÍHÁ KAŽDÉ   SUDÉ   ÚTERÝ (svozovou firmou) viz.  Plánovací kalendář

 

Svoz tříděného odpadu – popelnic na plast a papír viz. Plánovací kalendář

 

Středisko sběru odpadů (57.66 kB)

Třídení odpad - informační leták

Rozmístění nádob na tříděný odpad  (34.31 kB)

Plánovací kalendář svozu- tříděný odpad 2023 Klobouky u Brna  (29.1 kB) (151.66 kB)

Plánovací kalendář svozu- tříděný odpad 2023 Bohumilice (37.25 kB) (153.23 kB)

Sběr tuků

Poplatek za odpad 2023 (35.85 kB) (71.78 kB)