Navigace

Obsah

Městské vodárny


Městské vodárny- informace

Městské vodárny Klobouky u Brna dodávají pitnou vodu pro obyvatele města Klobouky u Brna a Bohumilice.

Strategie zásobení obyvatelstva vodou je v současné době postavena na kvalitní surové vodě, ze které je v úpravnách vyráběna voda pitná. Pitnou vodu nakupují Městské vodárny Klobouky u Brna od společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín.

Zdroj podzemní vody pro naše město Klobouky u Brna je Podluží s úpravnou vody Moravská Nová Ves. Obec Bohumilice je zásobena ze skupinového vodovodu Bzenec- komlex.

Kvalitu pitné vody zajišťují Městské vodárny Klobouky u Brna. Zdravotní ústav Brno provádí 6x ročně rozbory pitné vody.


Ceny platné k 1.1.2020 :

Cena pitné vody pro rok          37,39,- Kč/m3 bez  DPH

Cena za stočné pro rok           26,67 Kč/m3 bez DPH

Cena za stočné pro obyvatele Klobouk u Brna 92,-Kč/osobu/měsíc, s účinností od 1.5.2020 je cena za stočné 88,- Kč/osobu/měsíc ( změna sazby DPH)


Platba stočného se vztahuje i na fyzické osoby, které nemají v obci trvalý pobyt, ale nemovitost napojenou na kanalizaci prokazatelně obývají.

Cena vypočtena podle směrných čísel roční spotřeby vody - je-li v bytě výtok, WC a koupelna s ohřívačem vody je směrné číslo 36m3

 

Soubory

prepocty_tvrdosti_vody_.pdf Staženo: 366x | 11.11.2017

Kalkulace vody pro rok 2020 Staženo: 112x | 15.04.2020

Kalkulace stočného období 1-4/2020 Staženo: 80x | 15.04.2020

Kalkulace stočného od 5/2020 Staženo: 59x | 15.04.2020

Protokol o kvalitě pitné vody Klobouky u Brna Staženo: 74x | 22.04.2020

Protokol o kvalitě pitné vody Bohumilice Staženo: 51x | 22.04.2020

Stránka

  • 1