Navigace

Obsah

Pronájem sokolovny na tel. čísle 519 361 572, 519 361 570.

Poplatky za pronájem s účinností od 1.1.2020 :

velký sál včetně přísálí I. a II. nadzemní podlaží -7 tis.

velký sál včetně I.nadzemního podlaží - 6tis. Kč,

přísálí I. nadzemního podlaží -  3 tis. Kč,

hodinová sazba velký sál – 125,-Kč/hod,

rizikové akce  - 10 tis. Kč + kauce 20 tis. Kč.

Od poplatku jsou osvobozené akce pořádané městem a jeho příspěvkovými organizacemi.

Rada města si vyhrazuje právo rozhodnout o snížení nebo osvobození od poplatku.

provozní řád sokolovny