Navigace

Obsah

Czech POINT


Na pracovišti CZECH POINTu Městského úřadu Klobouky u Brna lze vydat tyto ověřené výstupy z registrů veřejné správy:

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis bodového hodnocení osob z centrálního registru řidičů
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Na CZECH POINTu můžete také vyřídit následující:

 • Přijetí podání podle živnostenského zákona
 • Získat přístupové údaje do MA ISOH
 • Podání žádosti o zřízení datové schránky
 • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů k datovým schánkám a vydání nových

Autorizovaná konverze:

 • Z listinné do elekronické podoby
 • Z eletronické do listinné podoby
 • Ověření autorizované konverze

Více aktuálních informací a odpovědi na všechny Vaše otázky a případné nejasnosti najdete na webových stránkách: www.czechpoint.cz.

Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku, který činí 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další, i započatou stránku. Platí se hotově na pokladně. Za výpis z rejstříku trestů je stanoven poplatek ve výši 100,-Kč.

Pracoviště CZECH POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

 

Co Vám CZECH POINT nabízí:

 

1. VÝPIS Z REJSŘÍKU TRESTŮ

Co dostanete

 • Výpis z evidence Rejstříku trestů

Co potřebujete s sebou:

 • Platný doklad totožnosti

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za výpis
   
2. OVĚŘENÝ VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete

 • Úplný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice

Co potřebujete vědět

 • Katastrální území, číslo Listu vlastnictví nebo některý z dalších údajů : parcelní číslo, číslo popisné

Kolik to bude stát:

 • 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další, i započatou stránku
   
3. OVĚŘENÝ VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

 • Úplný výstup z obchodního rejstříku

Co potřebujete vědět

 • Identifikační číslo organizace (IČ), případně název firmy

Kolik to bude stát

 • 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další, i započatou stránku
   
4. OVĚŘENÝ VÝSTUP ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete:

 • Úplný výstup ze živnostenského rejstříku

Co potřebujete vědět

 • Identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát

 • 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další, i započatou stránku
   
5. OVĚŘENÝ VÝSTUP BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČŮ

Co dostanete:

 • Výpis bodového hodnocení řidiče z centrálního registru řidičů

Co potřebujete s sebou:

 • Platný doklad totožnosti, řidičský průkaz

Kolik to bude stát

 • 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další, i započatou stránku
   
6. OVĚŘENÝ VÝSTUP ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Prostřednictvím CZECH POINTu je možné získat výpis za účelem prokázání základní a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku.

Uchazečům o veřejnou zakázku. Kteří jsou v seznamu zapsáni, je výrazně ulehčena možnost získání výpisů k prokázání kvalifikace, což zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek v zadávacím řízení.

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj ČR jako součást informačního systému o veřejných zakázkách a je zcela veřejně přístupný.

MMR zapisuje do seznamu dodavatele, kteří splnili základní a profesní kvalifikační kritéria podle zákona o veřejných zakázkách a doložili je ministerstvu s příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Co potřebujete vědět

 • Identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát

 • 100,- Kč za první a 50,- Kč za každou další, i započatou stránku
   
7. Ověřený výstup účastníků MA ISOH
 
8. Podání:
 • žádost o zřízení datové schránky
 • žádost o zneplatnění přístupových údajů k datovým schránkám a vydání nových
   
9. Aurorizovaná konverze
 • Z listinné do elektronické podoby
 • Z eletronické do listinné podoby
 • Ověření autorizované konverce

 

Kde můžete o výstupy požádat

Městský úřad Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna, kancelář č. 1, v níže uvedené provozní době.

Pondělí 7.00 - 17.00 hod.
Úterý     7.00 - 16.00 hod.
Středa   7.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek  7.00 - 16.00 hod.
Pátek    7.00 - 11.00 hod.