Navigace

Obsah

Rozpočet Klobouky u Brna

Schválený rozpočet 49 919 900 Kč
Upravený rozpočet 59 670 800 Kč
Skutečné plnění 38 623 792 Kč
Plnění 64,73 %
Schválený rozpočet 88 828 900 Kč
Upravený rozpočet 113 579 800 Kč
Skutečné čerpání 25 233 990 Kč
Čerpání 22,22 %
sestaveno ke dni 30. 6. 2021

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet 2021- schválený Staženo: 125x | 14.01.2021

Oznámení o zveřejnění 2021 Staženo: 248x | 14.01.2021

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 Staženo: 92x | 14.01.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření č.2/2021 Staženo: 76x | 14.06.2021

Schválené rozpočtové opatření č.1/2021 Staženo: 168x | 05.05.2021

Schválené rozpočtové opatření 5/2020 Staženo: 125x | 07.01.2021

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu 2020- Město Klobouky u Brna Staženo: 176x | 18.05.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 Staženo: 172x | 18.05.2021

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet 2020 Staženo: 59x | 14.06.2021

Výkaz zisku a ztrát 2020 Staženo: 73x | 14.06.2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Staženo: 58x | 14.06.2021

Údaje o poskytnutých garancích Staženo: 68x | 14.06.2021

Rozvaha 2020 Staženo: 61x | 14.06.2021

Příloha 2020 Staženo: 69x | 14.06.2021

Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 64x | 14.06.2021

Přehled o peněžních tocích Staženo: 65x | 14.06.2021

Inventarizační zpráva 2020 Staženo: 70x | 14.06.2021

Přezkum hospodaření 2020 Staženo: 31x | 14.06.2021

Údaje o projektech partnerství Staženo: 44x | 14.06.2021