Navigace

Obsah

Rozpočet Klobouky u Brna

Schválený rozpočet 49 919 900 Kč
Upravený rozpočet 60 189 200 Kč
Skutečné plnění 57 298 356 Kč
Plnění 95,20 %
Schválený rozpočet 88 828 900 Kč
Upravený rozpočet 114 098 200 Kč
Skutečné čerpání 38 123 013 Kč
Čerpání 33,41 %
sestaveno ke dni 30. 9. 2021

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet 2021- schválený Staženo: 156x | 14.01.2021

Oznámení o zveřejnění 2021 Staženo: 16x | 14.01.2021

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Rozpis splátek úvěrů 2020-2030 Staženo: 58x | 15.09.2021

Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 Staženo: 126x | 14.01.2021

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření č.4/2021 Staženo: 31x | 11.10.2021

Schválené rozpočtové opatření č.3/2021 Staženo: 84x | 26.07.2021

Schválené rozpočtové opatření č.2/2021 Staženo: 118x | 14.06.2021

Schválené rozpočtové opatření č.1/2021 Staženo: 202x | 05.05.2021

Schválené rozpočtové opatření 5/2020 Staženo: 153x | 07.01.2021

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu 2020- Město Klobouky u Brna Staženo: 204x | 18.05.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 Staženo: 198x | 18.05.2021

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Schválený závěrečný účet 2020 Staženo: 297x | 14.06.2021

Výkaz zisku a ztrát 2020 Staženo: 124x | 14.06.2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Staženo: 91x | 14.06.2021

Údaje o poskytnutých garancích Staženo: 98x | 14.06.2021

Rozvaha 2020 Staženo: 91x | 14.06.2021

Příloha 2020 Staženo: 100x | 14.06.2021

Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 96x | 14.06.2021

Přehled o peněžních tocích Staženo: 97x | 14.06.2021

Inventarizační zpráva 2020 Staženo: 101x | 14.06.2021

Přezkum hospodaření 2020 Staženo: 67x | 14.06.2021

Údaje o projektech partnerství Staženo: 73x | 14.06.2021