Navigace

Obsah

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Oznámeni o zveřejnění 2019 Staženo: 65x | 17.01.2019

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 59x | 02.01.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet 2019 Staženo: 63x | 02.01.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření č.1/2019 Staženo: 107x | 27.03.2019

Schválené rozpočtové opatření č.2/2019 Staženo: 88x | 27.03.2019

Schválené rozpočtové opatření č.6/2018 Staženo: 145x | 18.01.2019

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 86x | 17.05.2019

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 74x | 03.07.2019

Rozpočty - Výkaz o plnění rozpočtu Staženo: 52x | 03.07.2019

Rozpočty - Výkaz zisku a ztrát Staženo: 53x | 03.07.2019

Rozpočty - Rozvaha Staženo: 47x | 03.07.2019

Rozpočty - Příloha Staženo: 43x | 03.07.2019

Rozpočty - Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 49x | 03.07.2019

Rozpočty - Přehled o peněžních tocích Staženo: 47x | 03.07.2019

Rozpočty - Inventarizační zpráva 2019 Staženo: 46x | 03.07.2019

Rozpočty - Přezkum hospodaření 2018 Staženo: 47x | 03.07.2019