Navigace

Obsah

Rozpočet Klobouky u Brna

Schválený rozpočet 66 685 300 Kč
Upravený rozpočet 68 074 000 Kč
Skutečné plnění 48 918 757 Kč
Plnění 71,86 %
Schválený rozpočet 105 331 700 Kč
Upravený rozpočet 106 720 400 Kč
Skutečné čerpání 36 604 285 Kč
Čerpání 34,30 %
sestaveno ke dni 31. 8. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Oznámení o zveřejnění 2023 Staženo: 302x | 03.01.2023

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření č.4/2023 Staženo: 26x | 26.09.2023

Schválené rozpočtové opatření č.3/2023 Staženo: 39x | 29.08.2023

Schválené rozpočtové opatření č.2/2023 Staženo: 91x | 02.05.2023

Schválené rozpočtové opatření 1/2023 Staženo: 136x | 23.02.2023

Schválené rozpočtové opatření 9/2022 Staženo: 140x | 23.01.2023

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu 2022 Staženo: 79x | 09.05.2023

Návrh závěrečného účtu 2022 - Přehled o finančních tocích Staženo: 65x | 09.05.2023

Návrh závěrečného účtu 2022- Rozvaha Staženo: 56x | 09.05.2023

Návrh závěrečného účtu 2022- Inventarizační zpráva Staženo: 69x | 09.05.2023

Návrh závěrečného účtu- Údaje o poskytnutých garancích Staženo: 61x | 09.05.2023

Návrh závěrečného účtu 2022- Výkaz zisku a ztrát Staženo: 62x | 09.05.2023

Návrh závěrečného účtu 2022- Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 59x | 09.05.2023

Návrh závěrečného účtu 2022- Příloha Staženo: 66x | 09.05.2023

Návrh závěrečného účtu 2022- Údaje o projektech partnerství Staženo: 59x | 09.05.2023

Návrh závěrečného účtu- Výkaz o plnění rozpočtu FIN Staženo: 67x | 09.05.2023

Návrh závěrečného účtu 2022 - Zpráva o přezkumu hospodaření Staženo: 63x | 09.05.2023

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Přehled o peněžních tocích 2022 Staženo: 79x | 30.05.2023

Rozvaha 2022 Staženo: 58x | 30.05.2023

Inventarizační zpráva 2022 Staženo: 60x | 30.05.2023

Údaje o poskytnutých garancích 2022 Staženo: 61x | 30.05.2023

Výkaz zisku a ztrát 2022 Staženo: 60x | 30.05.2023

Přehled o změnách vlastního kapitálu 2022 Staženo: 53x | 30.05.2023

Příloha 2022 Staženo: 54x | 30.05.2023

Údaje o projektech partnerství 2022 Staženo: 59x | 30.05.2023

Výkaz pro plnění a hodnocení rozpočtu 2022 Staženo: 51x | 30.05.2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022 Staženo: 54x | 30.05.2023

Schválený závěrečný účet 2022 Staženo: 60x | 29.05.2023