Navigace

Obsah

Rozpočet Klobouky u Brna

Schválený rozpočet 52 224 100 Kč
Upravený rozpočet 62 537 600 Kč
Skutečné plnění 39 976 820 Kč
Plnění 63,92 %
Schválený rozpočet 45 681 900 Kč
Upravený rozpočet 130 467 300 Kč
Skutečné čerpání 29 879 011 Kč
Čerpání 22,90 %
sestaveno ke dni 30. 6. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Oznámeni o zveřejnění 2019 Staženo: 20x | 17.01.2019

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu Staženo: 16x | 02.01.2019

Rozpočty - Schválený rozpočet

Schválený rozpočet 2019 Staženo: 19x | 02.01.2019

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Schválené rozpočtové opatření č.1/2019 Staženo: 84x | 27.03.2019

Schválené rozpočtové opatření č.2/2019 Staženo: 68x | 27.03.2019

Schválené rozpočtové opatření č.6/2018 Staženo: 123x | 18.01.2019

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu

Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 42x | 17.05.2019

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 25x | 03.07.2019

Rozpočty - Výkaz o plnění rozpočtu Staženo: 9x | 03.07.2019

Rozpočty - Výkaz zisku a ztrát Staženo: 13x | 03.07.2019

Rozpočty - Rozvaha Staženo: 10x | 03.07.2019

Rozpočty - Příloha Staženo: 8x | 03.07.2019

Rozpočty - Přehled o změnách vlastního kapitálu Staženo: 12x | 03.07.2019

Rozpočty - Přehled o peněžních tocích Staženo: 12x | 03.07.2019

Rozpočty - Inventarizační zpráva 2019 Staženo: 7x | 03.07.2019

Rozpočty - Přezkum hospodaření 2018 Staženo: 11x | 03.07.2019