Navigace

Obsah

Vyhlášky a nařízení

2020

2020

OZV č.1/2020- o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 211x | 23.04.2020

OZV č.2/2020- o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 134x | 23.04.2020

2019

2019

Plán zimní údržby 2019-2020 Staženo: 136x | 07.01.2020

OZV 1/2019 o místním poplatku ze psů Staženo: 132x | 01.01.2020

OZV č.2/2019- o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 98x | 01.01.2020

OZV č.3/2019- o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 115x | 01.01.2020

OZV č.4/2019, kterou se zrušuje OZV č.1/2002, kterou se vydává "Řád pohřebiště"- hřbitov Klobouky u Brna Staženo: 101x | 01.01.2020

OZV č.5/2019, kterou se zrušuje OZV č.1/2002, kterou se vydává "Řád pohřebiště"- hřbitov místní část Bohumilice Staženo: 109x | 15.04.2020

2018

OZV 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a ostraňování komunálních odpadů Staženo: 468x | 13.12.2018

2017

OZV 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a ostraňování komunálních odpadů Staženo: 535x | 02.01.2017

2015

OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města Klobouky u Brna Staženo: 632x | 11.05.2015

2014

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků Staženo: 507x | 01.11.2014

2011

OZV 5/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů Staženo: 483x | 23.08.2011

OZV 4/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Staženo: 561x | 04.05.2011

OZV 3/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty ulic a jiných veřejných prostranství Staženo: 455x | 04.05.2011

OZV 2/2011, o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství Staženo: 490x | 04.05.2011

OZV 1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve Městě Klobouky u Brna a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Staženo: 474x | 04.05.2011

OZV 5/2010 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 476x | 24.01.2011

OZV 4/2010 - o místním poplatku ze psů Staženo: 596x | 23.01.2011

OZV 3/2004- požární řád obce Staženo: 586x | 15.01.2011

Stránka