Navigace

Obsah

Vyhlášky a nařízení

2017

OZV 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a ostraňování komunálních odpadů Staženo: 114x | 01.01.2017

2015

OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města Klobouky u Brna Staženo: 95x | 11.05.2015

2014

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků Staženo: 89x | 01.11.2014

2011

OZV 5/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů Staženo: 72x | 23.08.2011

OZV 4/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Staženo: 71x | 04.05.2011

OZV 3/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a čistoty ulic a jiných veřejných prostranství Staženo: 80x | 04.05.2011

OZV 2/2011, o zákazu konzumace alkoholu na veřejném prostranství Staženo: 88x | 04.05.2011

OZV 1/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve Městě Klobouky u Brna a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Staženo: 89x | 04.05.2011

OZV 5/2010 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 94x | 24.01.2011

OZV 4/2010 - o místním poplatku ze psů Staženo: 91x | 23.01.2011

OZV 3/2004- požární řád obce Staženo: 83x | 15.01.2011

OZV 2/2002 - řád pohřebiště Bohumilice Staženo: 71x | 14.01.2011

OZV 1/2002 - řád pohřebiště Klobouky u Brna Staženo: 78x | 13.01.2011

OZV 2/1996- o znaku a praporu města Klobouky u Brna a jejich užívání Staženo: 63x | 07.01.2011

OZV 2/1994 - o zřízení městské policie v Kloboukách u Brna Staženo: 67x | 06.01.2011

OZV1/1993 - o zákazu zdržování se občanů na veřejném protranství v okolí letního kina v době promítání Staženo: 78x | 05.01.2011

OZV 2/1992 - o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovistosti Staženo: 92x | 04.01.2011

Nařízení Města Klobouky u Brna č. 1/2010, kterým se vydává tržní řád Staženo: 62x | 01.01.2011

Stránka

  • 1