Navigace

Obsah

Vyhlášky a nařízení

2021

2021

OZV č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Staženo: 146x | 10.12.2021

Plán zimní údržby Staženo: 255x | 31.05.2021

2020

2020

OZV č.1/2020- o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 336x | 23.04.2020

OZV č.2/2020- o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 256x | 23.04.2020

2019

2019

OZV 1/2019 o místním poplatku ze psů Staženo: 269x | 01.01.2020

OZV č.2/2019- o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Staženo: 203x | 01.01.2020

OZV č.3/2019- o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Staženo: 215x | 01.01.2020

OZV č.4/2019, kterou se zrušuje OZV č.1/2002, kterou se vydává "Řád pohřebiště"- hřbitov Klobouky u Brna Staženo: 198x | 01.01.2020

OZV č.5/2019, kterou se zrušuje OZV č.1/2002, kterou se vydává "Řád pohřebiště"- hřbitov místní část Bohumilice Staženo: 199x | 15.04.2020

2018

OZV 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a ostraňování komunálních odpadů Staženo: 579x | 13.12.2018

2017

OZV 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a ostraňování komunálních odpadů Staženo: 660x | 02.01.2017

2015

OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města Klobouky u Brna Staženo: 790x | 11.05.2015

2014

Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků Staženo: 648x | 01.11.2014

2011

OZV 3/2004- požární řád obce Staženo: 736x | 15.01.2011

OZV 2/2002 - řád pohřebiště Bohumilice Staženo: 490x | 14.01.2011

OZV 1/2002 - řád pohřebiště Klobouky u Brna Staženo: 525x | 13.01.2011

OZV 2/1996- o znaku a praporu města Klobouky u Brna a jejich užívání Staženo: 491x | 07.01.2011

OZV 2/1994 - o zřízení městské policie v Kloboukách u Brna Staženo: 539x | 06.01.2011

OZV 2/1992 - o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovistosti Staženo: 538x | 04.01.2011

Nařízení Města Klobouky u Brna č. 1/2010, kterým se vydává tržní řád Staženo: 489x | 01.01.2011

Stránka