Navigace

Obsah

SLUŽBA SENIORŮM KLOBOUKY U BRNA

Starosta města Klobouky u Brna

nám. Míru 169/1, 691 72  Klobouky u Brna

tel. 519 361 572, e-mail: starosta@kloboukyubrna.cz


Vážení občané,

 

ke dni 01. 01. 2023 byla zrušena registrovaná sociální služba Pečovatelská služba města Klobouky u Brna. To znamená, že město Klobouky u Brna nemůže nadále poskytovat všechny úkony pečovatelské služby tak, jak byli klienti této služby zvyklí (např. péče v oblasti zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zajištění kontaktu se společenským prostředím a další).

 

Zástupci města Klobouky u Brna však chtějí pro seniory zachovat alespoň základní pomoc spočívající v donášce obědů, pořízení nákupů či vykonání pochůzek (např. na poštu, do lékárny …).

 

Zájemci z řad seniorů, kteří chtějí využívat donášku obědů, nákupů a vykonání pochůzek, se mohou na poskytnutí služby domluvit v kanceláři sociálních věcí na MěÚ Klobouky u Brna – paní Jana Šabirová, DiS., tel.: 519 361 581.

 

 

 

Ceník platný od 01. 01. 2023:

- donáška oběda ……….…   20,- Kč za úkon
- nákupy a pochůzky …….  120,- Kč/hodinu

 


Klobouky u Brna, 30. 12. 2022


 


Pavel Volek
starosta města
Klobouky u Brna