Navigace

Obsah

 POPLATKY PLATNÉ NA ROK 2024

 

číslo účtu město Klobouky u Brna: 1382093349/0800

  • Poplatek za odpad

 Poplatek činí na jednu osobu částku 600,- Kč za rok

Poplatek je splatný prostřednictvím SIPO, a to jednorázově v měsíci březnu (nebo 1.splátka v březnu a 2. splátka v červnu).

Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území města.

OZV č.1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (53.32 kB)

  • Poplatek za psy

 Majitel psa zaplatí 300,- Kč, za každého dalšího psa potom 400,- Kč za rok, osoba starší 65 let zaplatí 200,- Kč a za každého dalšího psa 200,-Kč

Poplatek se platí za psy starší tří měsíců. Poplatek je splatný do 31.3.2024.

OZV č.2/2023 o místním poplatku ze psů (47.88 kB)

 

  • Poplatek za hrobová místa

Jednohrob             500,- Kč

Dvojhrob             1.000,- Kč

Trojhrob              1.500,- Kč

 

Propůjčení hrobového místa se provádí na dobu 10 let na základě smlouvy uzavřené s městem.

 

  • Městské vodárny

Cena pitné vody pro rok 2024 činí 54,- Kč/m3

Cena za stočné 150,-Kč osobu/měsíc pro občany platící přes SIPO, ostatní 1800,-Kč za osobu/rok


Platba stočného se vztahuje i na fyzické osoby, které nemají v obci trvalý pobyt, ale nemovitost napojenou na kanalizaci prokazatelně obývají.

Cena vypočtena podle směrných čísel roční spotřeby vody - je-li v bytě výtok, WC a koupelna s ohřívačem vody je směrné číslo 36 m3.