Navigace

Obsah

Školství


Městská střední odborná škola


Městské víceleté gymnázium


Základní škola


Základní umělecká škola


Mateřská škola

Žádost o zřízení a povolení mateřské školy v Kloboukách podala místní Školní rada dne 4. května 1939 s tím, že tato bude přičleněna pod správu obecné školy. „Vyučování" začalo dne 6. května 1939 a dětem bylo vyhrazeno místo pod Sokolovnou. Vyučování v mateřské škole bylo legalizováno úředním povolením, které přišlo dne 2. října 1940 pod číslem 2 481-od.ošv. Výnos zemské rady, kterým byla mateřská škola povolena, byl datován dne 19. září 1940. V této době byla mateřská škola umístěna v místnosti evangelické nedělní školy. Po přerušeném provozu v době protektorátu a po osvobození byla mateřská škola obnovena ve školním roce 1945 – 46 a několik let zůstává v budově zámku.

Dnem 1. září 1951 bylo osamostatněno ředitelství mateřské školy a k 15. srpnu 1952 a tato je přestěhována do tzv. Odstrčilovy vily. K 2. dubnu 1962 je pro velký zájem rodičů o umístění dětí v mateřské škole zřízeno druhé oddělení.

V roce 1972 byla školka přestěhována do tzv. Lechnerova domu, provoz v této budově byl ukončen v roce 2010. V průběhu roku 2009 až 2010 byla mateřská škola přestěhována do nových postror v budově Městské střední odborné školy Klobouky u Brna. Zřizovatelem mateřské školy je Město Klobouky u Brna, které finančně zabezpečuje provoz. Tento je od 6,30 do 16,00 hodin a dětem jsou k dispozici tři celodenní třídy a stará se o ně celkem 8 zaměstnanců, z nichž je 5 učitelek.